Zakladačové vozíky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

napsal: Jiří Vaněček | datum: 20.04.2008

Článek seznamuje provozovatele těchto manipulačních vozíků s bezpečnostními předpisy pro jejich provoz. Zakladačový vozík musí být z hlediska bezpečné skladové manipulace bezpečně provozován a obsluhován, udržován a opravován v souladu s požadavky příslušných předpisů. Provozovatel vozíku je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.

(více…)