Zakladačové vozíky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Článek seznamuje provozovatele těchto manipulačních vozíků s bezpečnostními předpisy pro jejich provoz. Zakladačový vozík musí být z hlediska bezpečné skladové manipulace bezpečně provozován a obsluhován, udržován a opravován v souladu s požadavky příslušných předpisů. Provozovatel vozíku je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění.


Obsah:
  1. Rozdělení regálových systémů do skupin
  2. Prevence rizik regálového systému
  3. Bezpečnostní směrnice pro provoz regálového systému
  4. Obecné podmínky provozu regálového systému
  5. Obecný návod k obsluze regálového systému ze strany dodavatele regálového systému
  6. Nejčastější poškození regálového systému manipulačním vozíkem
  7. Rizika vznikající při ruční manipulaci s manipulační jednotkou
  8. Návazné dokumenty k regálovému systému

Uveřejněno v měsíčníku Logistika
číslo: 2/08 (únorové číslo vyšlo 18.2.2008)
téma: Zakladačové vozíky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci Plné znění


Jiří Vaněček, 20.04.2008