Služby

Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Společnost Jiří Vaněček s.r.o. firmám poskytuje a zajišťuje následující služby:

Jsme:

  • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP v logistice podle zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Certifikovaný zkušební komisař řidičů manipulačních vozíků

Nabízíme:

  • Vypracovávání bezpečnostních předpisů v oblasti BOZP i jejich průběžnou aktualizaci dle nejnovějších zákonů a vyhlášek
  • Vypracovávání bezpečnostních směrnic pro manipulační vozíky všech typů a druhů včetně návazných bezpečnostních předpisů v logistice i jejich průběžnou aktualizaci dle nejnovějších zákonů a vyhlášek

Školení, která nabízíme:

  • Odborné školení řidičů manipulačních vozíků
  • Odborné školení řidičů referenčních vozidel
  • Odborné školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Přednášky a kontroly:

  • Odborné přednášky v oblasti manipulačních vozíků
  • Technické kontroly u všech typů a druhů regálových systémů