Odborná školení


Podle jednotné profesní osnovy Certifikačního orgánu pro certifikaci osob při ČSMM-L v návaznosti na legislativu ČR, SR a EU uskutečňujeme školení zaměstnanců a řidičů manipulačních vozíků (dříve motorových vozíků). Proškolený zaměstnanec na základě vykonané zkoušky z odborné způsobilosti obdrží mezinárodní dvojjazyčný (v češtině a angličtině) profesní průkaz řidiče (obsluhy) manipulačního vozíku, který ho opravňuje k řízení požadovaného typu a druhu manipulačního vozíku v ČR, SR a EU.

Školení řidičů (obsluh) na téma:
  • Manipulační vozíky všech tříd a druhů
  • Speciální zakladačové vozíky
  • Kontejnerové vozíky zdvižné vidlicové nebo se speciálním výložníkem
  • Přídavná zařízení pro manipulační vozíky
Školení zaměstnanců v oblasti logistiky na téma:
  • Regálové systémy – BOZP v logistice a prevence rizik
  • Manipulační vozíky a jejich přídavné zařízení – BOZP v logistice a prevence rizik
  • Bezpečnostní předpisy (směrnice) v logistice – BOZP

Jiří Vaněček, 30.03.2008