Bezpečnostní předpisy


V oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) v logistice je společnost specializována na vypracovávání bezpečnostních předpisů (směrnic) pro:
 • manipulační vozíky všech tříd a druhů (vysokozdvižné vozíky, nízkozdvižné vozíky, paletové vozíky, plošinové vozíky, ruční vozíky, kontejnerové vozíky a další…)
 • manipulační vozíky v blízkosti letadel (na odbavovací ploše letadel nebo na vzletové a přistávací dráze)
 • zakladačové vozíky
 • kontejnerové vozíky vidlicové nebo se speciálním výložníkem
 • regálové systémy
 • prodejce regálových systémů
 • prodejce manipulačních vozíků všech tříd a druhů
 • logistická zařízení vojenských leteckých základen včetně vojenských letadel
Společnost Jiří Vaněček s.r.o. dále do bezpečnostních předpisů (směrnic) zpracovává dle požadovaných skutečností související bezpečnostní předpisy pro:
 • manipulační vozíky, které se mohou ze zákona pohybovat na pozemních komunikacích mimo areál firmy na registrační značku
 • silniční a železniční vozidla pohybující se v areálu firem
 • venkovní pozemní komunikace areálu firem
 • vnitřní pozemní komunikace v jednotlivých objektech hal logistiky firem
 • pohyb silničních vozidel, manipulačních vozíků a letadel na odbavovací ploše letadel

Jiří Vaněček, 30.03.2008