Zkušební komisař


Jiří Vaněček, jednatel společnosti, je:
  • certifikovaný zkušební komisař řidičů (obsluh) manipulačních vozíků – dříve dle EN 45013:1989 od roku 2003, v současné době dle ČSN ISO/IEC 17024:2003 při Certifikačním orgánu pro certifikaci osob při ČSMM-L
  • členem Expertní komise pro certifikaci osob při Certifikačním orgánu pro certifikaci osob při ČSMM-L
  • stálým členem Stálého výboru pro koordinaci tvorby právních předpisů při Radě vlády ČR pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jiří Vaněček, 30.03.2008