Konzultace


Společnost Jiří Vaněček s.r.o. nabízí konzultace v oblasti bezpečnostních předpisů v logistice pro projekční kanceláře, které projektují průmyslové stavby obsahující:
  • manipulační vozíky požadovaného typu a druhu včetně jejich prodejních zařízení
  • regálové systémy
  • pozemní komunikace venkovní a vnitřní pro manipulační vozíky
  • provozní uličky pro manipulační vozíky a pěší v regálové soustavě
  • souběh silničních a železničních vozidel včetně manipulačních vozíků na pozemních komunikacích venkovních a vnitřních
  • logistické zázemí ve vojenských leteckých základnách v ČR

Jiří Vaněček, 30.03.2008